You are currently viewing Hotărâri Consilul de Administrație, 30 ianuarie 2017

Hotărâri Consilul de Administrație, 30 ianuarie 2017

HOTARAREA  nr.1

din 30.01.2017

Consiliul de Administrație întrunit în ședința  din data de  30.01.2017

În conformitate cu art.28 din OMENCȘ nr. 5739/2016 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă menținerea ca titular în anul școlar 2017-2018 a d-lui PREDA VIRGILIU , care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 01.09.2017.

Art.2.Mentinerea ca titular se află în primul an din cei 3 ani cât ar avea dreptul legal.

Art.3.Prezenta hotărâre  va fi comunicată persoanei în cauză și biroului secretariat .

 

HOTARAREA nr.2

din 30.01.2017

Consiliul de Administrație întrunit în ședința  din data de  30.01.2017

În conformitate cu art.28 din OMENCȘ nr. 5739/2016 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă menținerea ca titular în anul școlar 2017-2018 a d-lui PREDA MARIA MAGDALENA , care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 01.09.2017.

Art.2.Mentinerea ca titular se află în al doilea an, din cei 3 ani cât ar avea dreptul legal.

Art.3.Prezenta hotărâre  va fi comunicată persoanei în cauză și biroului secretariat .

 

Lasă un răspuns