Oferta educațională

                     LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  ”BIHORUL“ ORADEA

ORGANIZEAZĂ ADMITERE  PENTRU  CLASA a -V-a  PROFIL SPORTIV

AN ȘCOLAR 2023-2024

2 CLASE – 47 LOCURI: fotbal, atletism, mozaic

 ETAPA 1

  • Inscrierea pt. probelor de aptitudini se face în perioada 6-9.06.2023
  • Susținerea probelor se face în perioada 13-14.06.2023
  • Afisarea rezultatelor 20.06.2023

DOCUMENTE NECESARE

  1. cererea de înscriere;
  2. certificat de naștere (copie);
  3. avizul medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere

Depunerea dosarelor de înscriere se face de către părintele/reprezentantul legal al elevului fie la sediul unității de învățământ care organizează susținerea probelor de aptitudini, fie prin transmiterea documentelor scanate și arhivate într-un folder denumit, după caz:  Nume  Prenume_adm_5_sport_2020 pe adresa de corespondență electronică a unității de învățământ.

 

Secretariat LPS BIHORUL ORADEA – 0359414150 email lps_bh@yahoo.com

 

ATLETISM

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Puncte

/

probe

FETE BAIETI
Alergare 50 m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) Săritura în lungime de pe loc (m) 300m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) Alergare 50 m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) Săritura în lungime de pe loc (m) 300m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec)
15 pct 8.1 1.90 50.0 7.5 2.05 48.0
14 pct 8.2 1.85 51.0 7.6 2.00 49.0
13 pct 8.3 1.80 52.0 7.7 1.95 50.0
12 pct 8.4 1.75 53.0 7.8 1.90 51.0
11 pct 8.5 1.70 54.0 7.9 1.85 52.0
10 pct 8.6 1.65 55.0 8.0 1.80 53.0
9 pct 8.7 1.60 56.0 8.1 1.75 54.0
8 pct 8.8 1.55 57.0 8.2 1.70 55.0
7 pct 8.9 1.50 58.0 8.3 1.65 56.0
6 pct 9,0 1.45 59.0 8.4 1.60 57.0
5 pct 9.1 1.40 60.0 8.5 1.55 58.0
4 pct 9.2 1.35 61.0 8.6 1.50 59.0
3 pct 9.3 1.30 62.0 8.7 1.45 60.0
2 pct 9.4 1.25 63.0 8.8 1.40 61.0
1 pct 9.5 1.20 64.0 9.0 1.35 62.0

 

NOTA 10 9 8 7 6 5
PUNCTE FETE 26 25 24 23 22 21
PUNCTE BĂIEŢI 28 27 26 25 24 23

 

 

 

  1. PROBE SPECIFICE

O PROBA LA ALEGERE DIN CELE PRECIZATE ÎN TABEL

 

Nr. crt. Probe şi norme Valoarea notelor acordate
Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
F B F B F B F B F B F B
1. Alergare 50 m plat cu start de jos (sec) 9”1 8”9 9”0 8”8 8”9 8”7 8”8 8”6 8”7 8”5 8”6 8”4
2. Săritura în lungime cu elan (cm) 330 350 340 360 350 370 360 380 370 390 380 400
3. Aruncarea mingii de oină cu elan (m) 18 22 19 23 20 24 22 26 24 28 26 30
4. Alergare de rezistenţă 600 m plat (minute) 2’39” 2’34” 2’37” 2’32” 2’35” 2’30” 2’33” 2’28” 2’31” 2’26” 2’29” 2’24”

 

 

 

FOTBAL

 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt. Probe şi norme Valoarea notelor acordate
Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
F B F B F B F B F B F B
1. Alergare de viteză 30 m cu start de sus (sec.) 6.4 6.2 6.3 6.1 6.2 6.0 6.1 5.9 6.0 5.8 5.9 5.7
2. Săritura în lungime de pe loc (cm) 145 155 150 160 155 165 160 170 165 175 170 180
  1. PROBE SPECIFICE
Nr. crt. Probe şi norme Valoarea notelor acordate
Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
F B F B F B F B F B F B
1. Menţinerea mingii în aer, prin loviri succesive*  (sec.) 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 40 40
2. Conducerea mingii printre 5 jaloane pe distanţa de 30 m și finalizare cu șut la poartă ** (sec.) 11.6 11.4 11.4 11.2 11.2 11.0 11.0 10.8 10.8 10.6 10.6 10.4

*) Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.

**) Elevul şi  mingea se află la distanţa de 1 metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus și se finalizează cu șut la poartă.

 

 

 

ÎNOT

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt. Probe şi norme Valoarea notelor acordate
Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
F B F B F B F B F B F B
1. Alergare de viteză 30 m start de sus (sec) 7”1 6”6 7”0 6”5 6”9 6”4 6”8 6”3 6”7 6”2 6”6 6”1
2. Săritura în lungime de pe loc (cm) 136 146 138 148 140 150 142 152 144 154 146 156
  1. PROBE SPECIFICE
Nr. crt. Probe şi norme Valoarea notelor acordate
Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
F B F B F B F B F B F B
1. 50 m liber (sec) 47” 45” 46” 44” 45” 43” 44” 42” 43” 41” 42” 40”
2. 100 m mixt Aprecierea startului și aprecierea nivelului de execuţie a celor 4 procedee de înot în proba de 100 m mixt