Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022