Oferta educațională pentru clasa a V-a

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”BIHORUL“ ORADEA
ORGANIZEAZĂ ADMITERE PENTRU CLASA a V-a PROFIL SPORTIV
AN ȘCOLAR 2021-2022
2 CLASE – 48 LOCURI
fotbal ,atletism, inot, tenis
Înscrierea pt. probelor de aptitudini se face în perioada 10-25.06.2021
Susținerea probelor se face în perioada 29-30.06.2021
Afisarea rezultatelor 02.07.2021


DOCUMENTE NECESARE
a. cererea de înscriere;
b. certificat de naștere (copie);
c. avizul medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere
d. copii după cărțile de identitate ale părinților
Depunerea dosarelor de înscriere se face de către părintele/reprezentantul legal al elevului fie la sediul unității de învățământ care organizează susținerea probelor de aptitudini, fie prin transmiterea documentelor scanate și arhivate într-un folder denumit, după caz: Nume Prenume_adm_5_sport_2021 pe adresa de corespondență electronică a unității de învățământ.<br>

OFERTA EDUCATIONALA CLASA a V a an școlar 2021-2022