Susținerea on-line a lucrărilor de specialitate se va face în data de 9 - 10 iunie, conform graficului pe clase