ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în clasa a IX-a

 

 

  1. Dosar plic
  2. Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala unde este înscris în clasa a VIII-a
  3. Copia Xerox a certificatului de naştere şi a CI (unde este cazul)
  4. Adeverinţă de la medicul de familie cu meţiunea “ apt pentru efort fizic” sau clinic sănătos”